Zaključak o prenosu koncesionih prava i obaveza između firmi NEXE i Amina Trade ponovo je stavljen na dnevni red današnje sjednice Skupštine KS, ali i ovaj put bez potpune dokumentacije. Podsjećamo da je ova tačka već jednom skinuta s dnevnog reda, zbog negativnog mišljenja Pravobranilaštva, naveli su iz Kluba zastupnika SDA u Skupštini KS, saopćio je KO SDA Sarajevo.

-Između ostalog, Pravobranilaštvo je potcrtalo da je, po Zakonu o koncesijama, obligatorno da firma NEXE mora dostaviti svu dokumentaciju o vlasništvu, a što je kao obavezu vrlo jasno potvrdio i ministar finansija KS Amel Kovačević – ali firma NEXE to nikad nije dostavila. Unatoč tome što Zakon i zahtjevi Pravobranilaštva KS nisu ispoštovani, bivši direktor firme NEXE a sadašnji premijer KS Edin Forto uporno gura prijenos ove koncensije. To je potpuno alarmantna činjenica, zbog koje je sada potrebno usmjeriti puni fokus javnosti na ovaj slučaj. Zašto premijer želi ispod stola završiti ovo za svoju bivšu firmu? - navodi se u saopćenju.

Kroz analizu materijala za ovu tačku, došli su, kako dodaju, i do šokantnog otkrića, koje u najvećoj mjeri diskreditira premijera Fortu.

-Kroz materijale, tj. kroz historijski izvod, koji je za potrebe današnje sjednice dostavila firma NEXE, vrlo jasno se vidi da je Forto sve do jula 2015. bio direktor, kada je umjesto njega postavljeno novo lice za direktora te firme. Ako se sjetimo da je u novembru 2014. Forto izabran u Skupštinu KS, to znači da je sve do jula 2015. istovremeno bio i kantonalni zastupnik i direktor privatne firme, što znači da je osam mjeseci bio u sukobu interesa - navode zastupnici SDA.

Zakon o sukobu interesa u organima vlasti FBiH (član 4, tačka 3. i 4.), kako ističu, jasno kaže da ne možete biti izabrani dužnosnik i direktor privatne firme, te da morate u roku od tri dana podnijeti ostavku na jednu od pozicija. Forto je, navode, kršio tu odredbu čak osam mjeseci, za što nikada nije snosio odgovornost.

-Naglašavamo i da je u tom periodu bio profesionaliziran u Skupštini KS, Domu naroda, i postavlja se pitanje – je li istovremeno primao platu i od države i od firme? Navedene činjenice potpuno diskreditiraju premijera KS Edina Fortu. Činjenica da je premijer bio u sukobu interesa, da je lagao o tome, i da sada pokušava protivno Zakonu da završi posao za svoju bivšu firmu, predstavlja prvorazredni skandal koji ne smije proći bez utvrđivanja odgovornosti - zaključuju u saopćenju.