Zastupnici su slijedeći preporuke Kriznog štaba Kantona Sarajevo, vezano za javna okupljanja i mjere protiv širenja koronavirusa, odlučili da prva tačka dnevnog reda danas bude zastupnička pitanja i inicijative, kako bi sjednica trajala tri sata. 

Nakon toga će biti razmatran i Prijedlog zakona o izvršenju budžeta.

Pred zastupnicima je i Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo, te Prijedlog zakona o kažnjavanju govora mržnje KS.

Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje KS za 2020. godinu sa Odlukom o izvršenju finansijskog plana.