Time se stvaraju uvjeti za propisivanje novog roka za verifikaciju potraživanja "starih deviznih štediša" najkasnije do 31. decembra 2022. godine.

Da bi ova izmjena stupila na snagu potrebno je da je odobri i Dom naroda Parlamenta FBiH.