Vlada FBiH nije prihvatila amandmane zastupnika i klubova zastupnika, pa se i Dom izjašnjavao o njima, ali oni nisu prihvaćeni. Jedan od amandmana izazvao je smijeh u sali i to zbog načina kako ga je predsjedavajući Mirsad Zaimović pročitao, pa su ga zastupnici opomenuli. 

- Provedba Zakona o zaštiti nasilja u porodici, povećati za 100.000 KM... - čitao je Zaimović, a potom se čulo dobacivanje iz sale. 

- Pa rekao sam zaštita od nasilja, ne možete me Skakom baš prozvati ovdje - rekao je potom Zaimović, a nakon što su ga zastupnici upozorili da se radi o Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, a ne "o zaštiti nasilja u porodici". 

Da li je ili nije bilo umjesno šaliti se na račun gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake, procijenite sami.