Azra Hadžić- Bećirspahić, predsjednica Kluba zastupnika SBB-a u Federalnom parlamentu, na današnjoj tematskoj sjednici Zastupničkog doma, kazala je da je pročitala izvještaje inspekcije o Zavodu Pazarić te dodala da sa sigurnošću može reći da je smijenjeni direktor Redžep Salić bio u pravu kada je govorio o kriminalu. 

Hadžić-Bećirspahić je pročitala dio nalaza inspekcije o kriminalu, a potom je rekla da je ovo neugodna situacija za SBB čiji je Vesko Drljača, resorni federalni ministar, ali i Salić kao direktor. 

Poručila je da je za nju i njene kolege Salić "heroj", a da ministar Drljača iz moralnih razloga kao najodgovorniji treba podnijeti ostavku. 

-U ime Kluba SBB-a mogu da kažem da je Redžep salić za nas heroj, prvi uzbunjivač, neko ko je prvi put javno iznio sav kriminal koji se dešavao, odnosno kriminal koji je naslijedio. Također mogu da kažem i neophodno je, da se sve ovo desilo za vrijeme ministra Veska Drljače. Isto tako smatramo ministre da Vi, iz moralnih, principijelnih i ljudskih razloga, danas trebate podnijeti ostavku jer ste vi odgovorni za ovo sve. Bili ste upoznati sa svim ovim kriminalom i nečasnim radnjama u Zavodu Pazarić - rekla je Hadžić-Bećirspahić.