One su i dalje na nivou od pet KM po mjesecu provedenom u odbrani zemlje.

Sa federalnog nivoa egzistencijalnu naknadu primaju nezaposleni borci od 57 godina i više, a sa kantonalnog nivoa borci mlađi od 57 godina života.

I mi smo branili ovu zemlju 

- Zašto se ponovo diskriminiraju demobilisani borci? Do jučer nismo imali ni svoj zakon i sada smo opet na marginama. Čak su i pojedini kantoni, poput Srednjobosanskog, odlučili da povećaju egzistencijalnu naknadu, pa je ona umjesto 5,37 KM po mjesecu provedenom u odbrani, sada šest KM. Na to su se odlučili zbog inflacije, poskupljenja hrane.

Federalno ministarstvo za boračka pitanja se pobrinulo da se svake godine naknade usklađuju za ratne vojne invalide, šehidske i porodice poginulih boraca i dobitnike najvećih ratnih priznanja. Šta je sa nama demobilisanim borcima, pa i mi smo branili ovu zemlju - pita se grupa demobilisanih boraca iz Sarajeva.

Mirza Terzo, pomoćnik federalnog ministra za boračka pitanja, kazao nam je kako je upoznat sa potezima kantona kada je riječ o povećaju egzistencijalne novčane naknade.

Zakonom je ograničeno za naknade 50 miliona KM 

- Mislim da su obuhvaćeni tim povećanjem samo dva godišta, vjerovatno oni koji pune 55 i 56 godina života, ne svi demobilisani borci. Uglavnom, kada je riječ o povećanju egzistencijalne novčane naknade na federalnom nivou, potrebno je izmijeniti zakon. Naime, zakonom je ograničeno za ove naknade 50 miliona KM.

Čekamo da se smiri ova situacija u vezi sa formiranjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine pa da tekst zakona uputimo u proceduru. Nakon toga možemo pričati da neće biti smanjenja, odnosno, da planiramo povećanje egzistencijalnih naknada - kazao nam je Terzo.