Kako nam je objašnjeno iz KUIP-a, sanitarni inspektori na osnovu člana 57. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti donose rješenja o zabrani kretanja, odnosno samoizolaciji, u trajanju od 14 dana. Rješenje se donosi na osnovu zaprimljenog epidemiološkog obrasca Zavoda za javno zdravstvo KS osobama za koje se sumnja da bi mogle oboljeti od koronavirusa kao zarazne bolesti.

- Prema preporuci WHO (Svjetske zdravstvene organizacije), 14 dana je period inkubacije bolesti od datuma navedenog u obrascu kada je ostvaren kontakt sa zaraženom osobom ili kada su se ispoljili prvi simptomi koji upućuju na potrebu samoizolacije - kazali su nam iz KUIP-a.

Za osobe kojima je potvrđen COVID-19, rješenja o zdravstvenom nadzoru i kućnoj izolaciji donosi Ministarstvo zdravstva KS, s obzirom na to "da se radi o bolesti rok se ne može precizirati ili predvidjeti, jer je to individualna stvar i traje dok se bolest klinički i dijagnostički ne isključi od strane ljekara", pojasnili su iz inspekcije.

- Rješenje se šalje na adresu koja je navedena u zaprimljenom epidemiološkom obrascu, to jest u zdravstvenom kartonu pacijenta. Ukoliko je naveden broj telefona, inspektori provjeravaju tačnost adrese - istakli su iz KUIP-a.

Odgovarajući na pitanje zašto pojedina rješenja o samoizolaciji na adresu onih koji su u nju upućuju stižu sa zakašnjenjem, ponekad i po samom isteku zabrane kretanja, iz inspekcije su nam kazali:

- Dinamika slanja rješenja KUIP-a je na dnevnoj osnovi i u rješenju se navodi datum od kojeg počinje samoizolacija, kao i datum kada je obrazac zaprimljen u KUIP. Nerijetko se obrasci zaprimaju pred sami kraj izolacije, ali je obaveza inspektora izdati rješenje bez obzira koliko dana samoizolacije je preostalo.

Od mjeseca marta, sanitarni inspektori su izdali 3149 rješenja o zabrani kretanja.