Nismo i ne možemo biti zadovoljni saopćenjem da je istraga u toku i da je tužilaštvo formiralo predmet. Građani imaju pravo znati dokle se došlo, jer rušilački pohodi na ovaj spomenik traje punih 30 godina i kontinuirano je istraga u toku. Tim više što je nakon posljednjeg rušilačkog pohoda ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona izjavio da policija uvijek otkrije počinioce, a da to zaustavi u daljnjoj proceduri. 

Zapravo je lopticu prebacio na nadležno Tužilaštvo. Ako je to tako, onda insistiramo da javnost bude upoznata sa svim relevantnim informacijama o počiniocima, jer šutnja unosi nemir i stvara atmosferu nepovjerenja u gradu, što nikome ne odgovara izuzev, ako i to nije dio predizborne kampanje koja je uveliko počela. Insistiramo na hitnom informisanju javnosti o toku i rezultatima istrage, navodi se u saopćenju UABNOR-a Mostar.