Sadržaj Programa reformi koji je usvojilo Predsjedništvo BiH, i na čije slanje u Brisel se čeka, još nije predočen javnosti. Uglavnom, svako ga tumači na svoj način, ali bez obzira na politička prepucavanja i igre, ono što je svakako najvažnije za državu Bosnu i Hercegovinu i sve njene građane jeste da je iz NATO-a u Briselu poručeno da je ovaj dokument dobar i zadovoljava kriterije Saveza. 

Prašina se podigla oko toga da li je ovo znak da BiH postaje članicom NATO-a ili ne, zaboravljajući pri tome da se radi o nizu reformi koje BiH mora provesti - od vojnih do civilnih - i da niti jedna od njih nije "bezbolna". 

Bosnu i Hercegovinu na putu ka NATO-u , ali i Evropskoj uniji za koju su jednoglasno svi političari u BiH, čeka i reforma policije. Ona nije završena prije 12 godina, kako to zamišlja aktuelni ministar MUP-a RS-a Dragan Lukač, Naprotiv. Ostalo je još puno posla, kako bi policija u našoj državi bila još efikasnija i profesionalnija, ali to do toga se naravno može doći jedino provođenjem reformi. 

- Kažu da će reforma policije biti "najteža stvar" koju će BiH morati uraditi na putu ka EU i NATO-u, ali prema mom mišljenju, nema ništa jednostavnije od toga - poručuje u izjavi za Faktor vojni analitičar Nedžad Ahatović i nastavlja: 

- Ako bude bilo političke volje, a vidimo da se na kraju i najtvrđi stavovi pred ozbiljnom politikom smekšaju, potrebno je ubaciti amandman na Ustav BiH i policiju kao i OSBiH učiniti ustavnom kategorijom i podrediti je Predsjedništvu BiH. Zatim na osnovu toga donijeti zakon o unutrašnjim poslovoma BiH i u zakonu odrediti Ministarstvo sigurnosti na državnom nivou da rukovodi svim policijskim agencijama u zemlji. Svu administraciju iz entitetskih MUP-ova staviti pod ingerenciju ovog ministarstva. A ukoliko je potrebno, ukinuti višak radnih mjesta.

Istovremeno, ističe on, sve bespotrebne birokratske barijere iz entitetskih i kantonalnih Ustava ukinuti i prilagoditi zakonodavstvo na nižim nivoima vlasti ka državnom zakonu o unutrašnjim poslovima.

-Svu uniformisanu policiju podrediti sadašnjoj Direkciji za koordinaciju policijskih tijela u BiH i tu ukinuti višak ako ga ima, a ja lično ne bih dirao ništa, nek stoje za sad u tom tranzicijskom periodu oba entitetska MUP-a, samo nek se zna zakonski kome su odgovorni u lancu rukovođenja. Granična policija bi ostala posebna oganizacija na državnom nivou, naravno pod jurisdikcijom Ministarstva sigurnosti. SIPA bi bila krovna policijska organizacija na državnom nivou sa svim sadašnjim ingerencijama. Ne vidim šta je tu sporno, da ostane MUP RS-a samo pod ingerencijom države BiH, odnosno Ministarstva sigurnosti ili bezbjednosti, ako je tako ministru Lukaču razumljivije - zaključuje Ahatović.

Podsjetimo, od dana kada je usvojen Program reformi, ministar unutrašnjih poslova  entiteta Republika Srpska Dragan Lukač kontinuirano ponavlja "da ne dolazi u obzir nikakva priča o ukidanju Policije Republike Srpske i naglašava da je rad Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a definisan Ustavom i zakonom".

Međutim, tokom pregovora sa EU-om za punopravno članstvo, neovisno čak i od Programa reformi koji se šalje u NATO sjedište, a u kojem je također kao jedna od ključnih reformi i reforma policije, posebno kod otvaranja poglavlja 23 i 24, bit će neminovno provesti je. 

Podsjećamo, Poglavlje 24, podjeljeno je na 12 podoblasti: azil, migracije, vize, vanjske granice i schengenska pravna tekovina, suzbijanje organizovanog kriminala, suzbijanje zloupotrebe droga, suzbijanje trgovine ljudima, suzbijanje terorizma, pravosudna saradnja u građanskim i privrednim stvarima, pravosudna saradnja u krivičnim stvarima, policijska saradnja i carinska saradnja. 

Osnovni cilj realizacije svih aktivnosti prepoznatih u okviru Poglavlja 24 – Pravda, sloboda i sigurnost jeste da se omogući slobodno kretanje ljudi, uz garantovanje njihove lične sigurnosti. A da bi se do toga i došlo, reforma policije je neminovnost. 

BiH je specifična po uređenju unutrašnjeg sistema sigurnosti. Imamo 16 policijskih agencija na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, koje su u svom djelovanju autonomne s obzirom na to da je uspostavljen princip koordinacije, a ne subordinacije. Reforma policije 2007. i 2008. godine urađena je polovično, tako da u entitetu Republika Srpska imamo centralizirani, a u Federaciji BiH i na nivou države decentralizirani sistem. 

Šesnaest policijskih agencija u Bosni i Hercegovini sačinjavaju: SIPA, Granična policija i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, Federalni MUP i MUP RS-a, MUP Distrikta Brčko i deset  kantonalnih MUP-ova.  Na državnom nivou djeluje i Obavještajno-sigurnosna agencija koja nema policijska ovlaštenja, i koja na temelju prikupljenih podataka dostavlja izvještaje ostalim agencijama.