Prijedlog odluke o zaduženju emisijom dugoročnih obveznica Skupština akcionara RiTE trebala je da razmatra 24. decembra, ali ona nije održana zbog nedostatka kvoruma. 

Ponovljena je trebalo da bude održana posljednjeg dana 2021. godine, ali ni na njoj nije bilo kvoruma zbog izostanka predstavnika državnog kapitala kao većinskog akcionara, piše Capital.ba.

Za sada nije poznato zbog čega predstavnik državnog kapitala dva puta nije došao na sjednicu.

RiTE Gacko planira da emituje obveznice u vrijednosti od 60 miliona KM na deset godina.

Kamatna stopa po kojoj se preduzeće namjerava zadužiti iznosi do pet posto uz garanciju Vlade RS.

Novac dobijen emisijom obveznica uprava RiTE planira da iskoristi za izgradnju postrojenja pripreme i oplemenjivanja uglja metodom suve X-Ray senzorske separacije te za rekonstrukciju elektrofilterskog postrojenja koje obuhvata isporuku i ugradnju hibridnog filtera. 

Zaduženje obveznicama i to na Bečkoj berzi u idućoj godini planira i Elektroprivreda RS, u čijem sastavu je RiTE Gacko.