Za proteklih osam mjeseci u sarajevskoj općini Stari Grad u završene projekte i one koji se još rade uloženo je oko 24 miliona maraka. Prilikom prezentacije projekata koji su urađeni, primjetii smo da je malo sredstva uložila Vlada Kantona Sarajeva.

Zašto Vlada KS nije učestvovala sa više sredstava u brojnim projektima pitali smo Ibrahima Hadžibajrića, načelnik Općine Stari Grad.

- Ne bi bilo dobro da sada svaljujem krivicu na Vladu KS. Kada je Općina Stari Grad početkom ove godine krenula sa realizacijom projekata Vlada mi je ponudila da pomogne novčano, jer smo zadnjih desetak godina bili zapostavljeni u dodjeli sredstava za projekte Općine Stari Grad. Međutim, ja sam se njima zahvalio na toj pomoći – kazao je Hadžibajrić.

Zašto je je načelnik odbio pomoć, jer i njegova stranka NBL koju predvodi Hadžibajrić učestvuje u kantonalnij vlasti.

- Pomoć Vlade KS odbio sam što je Općina Stari Grad ranije od Saudijskog fonda dobila kredit od 14 miliona maraka pod veoma povoljnim uvjetima. Otplata kredita je na 20 godina, pet godina je grejs period i da se odreknem tog kredita a trebam početi sa realizacijom velikih projekata. U odnosu na ostale općine u Sarajevu, Općina Stari Grad je imala pripremljene projekte i u ovom trentku imam projekte koje bi trebalo raditi u narednih četiri-pet godina, a samo treba novac osigurati. I zbog toga nisam htio da se odreknem kredita Saudijskog fonda, jer sam tražio novce za četiri kapitalna projekta šest godina – pojašnjava Hadžibajrić.

Vlada KS je ipak učestvovala finansijski u nekim našim projektima, oko tri miliona maraka. Ja ih ne opravdavam, jer i moja stranka pripada vladajućoj šestorki u Kantonu Sarajevo, dodaje Hadžibajrić, ali procedure u Kantonu Sarajevu su spore.

- Imam osjećaj da u pojedinim službama Kantona Sarajevo ima i opstrukcija. Nedavno sam potpisao sa kantonalnom vladom, kao i ostale općine, da ćemo dobiti 600 hiljada maraka iz kantonalne naknade. Općina će ta sredstva dobiti tek krajem godine, a iz općinskog budžeta za rekonstrukciju Abadžinog puta danas se mora platiti 630 hiljada maraka. Kanton treba doznačiti Općini još oko 1,3 milion maraka za rekonstrukciju vodovodne mreže i nadam se da će održati riječ i uplatiti nam ova sredstva do kraja godine - dodao je Hadžibajrić.