Rijaset je prihvatio informaciju o realizaciji ramazanskih aktivnosti i zadužio Upravu za vjerske poslove da sastavi detaljan izvještaj koji će biti dostavljen Rijasetu i Vijeću muftija. Usvojen je takvimski proračun za 2021. godinu, odnosno 1442/1443. godine po hidžri kao i plan realizacije sergija na području Islamske zajednice u BiH.

Rijaset je donio odluku kojom se zadužuje Centar za obuku i kadrove da za potrebe Rijaseta Islamske zajednice utvrdi stanje kadrova u Islamskoj zajednici u pogledu obrazovne i starosne strukture, a prema projektnom zadatku Uprave za obrazovanje i nauku.

Na sjednici su razmatrani prijedlog imenovanja Organizacionog odbora za pripremu i obilježavanje Međunarodnog dana arapskog jezika, tima za izradu nastavnih planova i programa i odabir udžbenika za učenje arapskog jezika i prijedlog za organizaciju okruglog stola "Islamska zajednica i javnost".

Utvrđena je jedinstvena cijena kurbana za 2020. godinu u Islamskoj zajednici u BiH u i to u iznosu od 350,00 KM, što je isti iznos kao i ranijih godina.

Rijaset je prihvatio izvještaj o radu Stručnog tima za izradu Elaborata procjene potencijala za izgradnju solarnih-fotonaponskih elektrana na lokacijama u vlasništvu IZBiH.

Prihvaćena je inicijativa Uprave za vanjske poslove i dijasporu za organizaciju konferencije radnog naslova "Dvadeset pet godina od genocida u Srebrenici: Silovanje kao instrument postizanja ciljeva Genocida u BiH" i javne kampanje "Srebrenica, sjećamo se".

Još jednom je sa sjednice Rijaseta upućen poziv članovima Islamske zajednice, imamima i džematskim odborima da se revnosno pridržavaju mjera samozaštite i sprječavanja širenja koronavirusa.