Zdravstveni radnici odluku su donijeli mimo sindikalne organizacije, a danas su tretirani samo pacijenti kojima je potrebna hitna medicinska intervencija ili su COVID suspektni. Većina ostalih službi samoinicijativno je obustavilo rad sa pacijentima.

-  Izuzetno teška situacija, s obzirom da su radnici ogorčeni i sada samoinicijativno izražavaju protest zbog nedobijanja plaće. Skoro su zaradili i januarsku, a zbog političkih relacija u našem kantonu nisu dobili ni decembarsku plaću. Zbog svega toga suočavamo se s radničkim buntom i zaista je teško bilo šta konkretno reći i uraditi, kada je ugrožena egzistencija ljudi - izjavio je direktor Doma zdravlja Bihać Ademir Jusufagić.

Dodao je kako se veliki broj liječnika nije danas ni pojavio na poslu, zbog čega je u većini službi onemogućen prijem pacijenata.

- Ja konkretno u ovoj situaciji mogu jako malo uraditi, osim samo potvrditi da Služba hitne pomoći, kao i COVID-ambulanta i laboratorija rade nesmetano -  naveo je Jusufagić.

Ovakva situacija uslovljena je neusvajanjem ovogodišnjeg Financijskog plana i programa Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (USK) ili Odluke o privremenom financiranju.

To je posljedica nepostojanja definirane političke većine i nefunkcionisanja Skupštine USK.