Sudija Jean-Claude Antonetti prihvatio je zahtjev odbrane da se iz žalbenog postupka isključe sudije Theodor Meron te Carmel Agius i Daqun Liu.

Kako je naveo Antonetti u svojoj odluci, sudije Meron, Agius i Liu "djeluju pristrasno", obzirom da su u ranijim predmetima u Haagu donosili određene zaključke koji se tiču Ratka Mladića.

Antonetti je o ovom zahtjevu odlučivao nakon što se predsjednik Mehanizma za međunarodne tribunale Meron izuzeo iz odluke, s obzirom da se podnesak odnosi i na njega.

- Odgovornost za donošenje ove odluke leži na sudiji koji ima najduži staž. S obzirom da sam ja predmet podneska i istovremeno i predsjednik Mehanizma - naveo je Meron u odluci o izuzeću.

Advokati Branko Lukić i Dragan Ivetić su podnijeli zahtjev da se iz žalbenog postupka na Mladićevom suđenju isključe sudije Meron, Agius i Liu jer su "pristrasni". U odvojenim podnescima, Mladićevi advokati su citirali dijelove presuda koje su sudije Meron, Agius i Liu pisali, a u kojima su, prema mišljenju advokata, doneseni "neprihvatljivi zaključci koji se odnose na Mladića".

U vezi s Meronom napominje se da je ovaj sudija predsjedavao vijećima koja su Radislava Krstića i Zdravka Tolimira osudila za genocid u Srebrenici, te da je u ovim odlukama navedeno da je Mladić "namjeravao da ubije bosanske Muslimane", kao i da je imao znanja o nezakonitim aktivnostima njegovih podređenih.

Mladićevi advokati su naznačili da je Agius bio član vijeća koje je osudilo Vujadina Popovića, Ljubišu Bearu, Dragu Nikolića, Radivoja Miletića, Vinka Pandurevića, Ljubomira Borovčanina i Milana Gveru, dok je Liu učestvovao u donošenju odluke u predmetu protiv Vidoja Blagojevića i Dragana Jokića.

Tribunal je Mladića, bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS-a, u novembru prošle godine osudio na doživotni zatvor, proglasivši ga krivim za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Mladić je oslobođen optužbe za genocid u još šest bosanskohercegovačkih općina.

Žalbe na presudu podnijeli su i odbrana i haški tužioci, a konačna presuda je trebala biti izrečena naredne godine.

Sudija Antonetti, koji  je predsjedavao prvostepenim Vijećem koje je oslobodilo Vojislava Šešelja, imenovao je novo Vijeće u slučaju Mladić u sastavu sudija Mparany Mamy Richard Rajohnson, Gberdao Gustave Kam i Elizabeth Ibanda-Nahamya.