Prvostepenom presudom Suda BiH koja je izrečena 16. decembra 2021. oslobođeni su optužbe da su se okupili u jutarnjim satima 10. marta 2019. godine na Trgu palih boraca u Višegradu, u organizaciji višegradskog opštinskog odbora Ravnogorskog pokreta, na kojem je bilo pripadnika pokreta iz Srbije i Crne Gore, u uniformama i sa zastavama, koji su kasnije vozilima otišli na lokalitet Dobrunske rijeke, poznat kao Draževina.

Sladojević je, prema presudi, oslobođen optužbe da se, kao predsjednik Ravnogorskog pokreta Republike Srpske, nakon izvršenog postrojavanja obratio prisutnima i predao raport optuženom Aleksiću, dok je u pozadini puštana pjesma sa stihovima koji izazivaju strah.

Aleksić je, prema presudi, oslobođen optužbe da se, nakon što mu je na lokalitetu “Draževina” raport predao Sladojević, prisutnima obraćao riječima: "Braćo ravnogorci, braćo četnici", pri čemu su prisutni koristili terminologiju koja izaziva strah, dok se s razglasa puštala pjesma "Sprem'te se, sprem'te, četnici".

Lečić je oslobođen optužbe da je ispred hotela Višegrad započeo s pjevanjem pjesme uz gusle kojom se veliča četnički pokret, a koja u svom tekstu izražava prijetnju ili nasilje, te izazvao uznemirenost i strah stanovništva, a naročito povratnika i građana Višegrada i okolnih mjesta.

U obrazloženju presude navedeno je, između ostalog, da se ne može izvući zaključak da su optuženi postupali s umišljajem da izazovu mržnju i netrpeljivost na području Višegrada i šire, i da Tužilaštvo za tu svoju tvrdnju nije ponudilo relevantan dokaz, piše Birn.