Iz ove agencije navode da se od proglašenja pandemije koronavirusa u BiH kontinuirano provlače dvije lažne vijesti (fakenews) i to da je Zakon o javnim nabavkama suspendovan, te da je Agencija omogućila nabavke po hitnom postupku putem izuzeća i pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci zbog krajnje hitnosti.

Kreiranje i prenošenje ovakvih lažnih vijesti, naglašavaju iz Agencije, rezultira podrivanjem sistema javnih nabavki u BiH, a ponekada ima prizvuk otvorene sugestije ugovornim organima i ponuđačima da se nabavlja mimo odredbi i uslova propisanih Zakonom o javnim nabavkama, što u krajnjoj liniji kada je spomenuti zakon prekršen može imati karakter pozivanja na izvršenje prekršajnih i krivičnih djela.

Iz Agencije za javne nabavke BiH podsjećaju da su u okviru svojih nadležnosti definisanih Zakonom o javnim nabavkama, izdali par saopćenja, između ostalog i saopćenje u konsultaciji i uz saglasnost Vijeća ministara BiH koje se odnosi na javne nabavke neophodne za sprečavanje širenja i ublažavanje posljedica koronavirusa zbog razloga i u uslovima krajnje hitnosti.

Saopćenjem je ukazano da u postojećem zakonskom okviru postoji mogućnost da ugovorni organi, ako za to postoji valjan i dokaziv razlog, izvrše nabavke po hitnoj proceduri kako bi se zaštitili ljudski životi i zdravlje u uslovima pandemije koronavirusa u BiH. Time se htjelo u stručnom smislu pomoći ugovornim organima u BiH da pravovremeno reaguju u skladu sa svojim nadležnostima kako bi se zaštitili ljudski životi i zdravlje u uslovima pandemije coronavirusa.

Također, izdatim saopćenjem je ukazano na činjenicu da javna nabavka može biti izuzeta od primjene Zakona u samo u situacijama krajnje hitnosti, kada je potrebno reagovati istog momenta, naprimjer u roku do jednog ili dva sata, ili čak u roku od nekoliko minuta, odnosno u slučajevima izuzetne nužde (spašavanje ljudskih života, zdravlja, i sl.), kada objektivno nije moguće primjeniti postupak nabavke po hitnoj proceduri, a sve u izravnoj vezi s mjerama neophodnim za sprečavanje širenja i ublažavanje posljedica koronavirusa.

 - Dakle, Zakon o javnim nabavkama je čitavo vrijeme pandemije u primjeni, ni u jednom momentu nije suspendovan, niti je donesena bilo kakva odluka ili drugi propis kojim se Zakon suspenduje, kako se to na pojedinim mjestima pokušava prikazati - ističu iz Agencije.

Ugovorni organi su, kako se dodaje u saopćenju, dužni da poštuju odredbe Zakona o javnim nabavkama cijelo vrijeme pandemije koronavirusa i Agencija za javne nabavke nema nadležnost da "omogućuje“ postupke javne nabavke već sami ugovorni organi odlučuju o tome.

 - Također, vezano za  sporni slučaj nabavke respiratora, dijelimo zabrinutost javnosti jer sporni dobavljač Srebrna malina uopće nije ponuđač registrovan u sistemu javnih nabavki i kao takav nije registrovan na portalu javnih nabavki. Agencija za javne nabavke već sarađuje sa tužilaštvom vezano za ovaj slučaj i učinit će sve iz svoje nadležnosti na otkrivanju i procesuiranju evenutalnog kršenja Zakona pri ovim konkretnim nabavkama - saopćeno je iz ove agencije.