Delegati Kluba Hrvata u Domu naroda Parlamenta FBiH vratili su se sa pauze, rekli da smatraju da je iscrpljena procedura i dnevni red sjednice i tražili da predsjedavajuća okonča zasjedanje, što je Lidija Bradara  i učinila.

Uprkos tome što su ostali delegati tražili da se sjednica nastavi i da se glasa o zahtjevu Kluba Bošnjaka po proceduri vitalnog interesa o Prijedlogu zakona o izbornim jedinicama i broju mandata u FBiH, kao što je Bradara na početku sjednice kazala da će biti urađeno, ona je okončala sjednicu i hrvatski delegati su napustili salu. Zajedno sa njima otišao je i dopredsjedavajući iz reda srpskog naroda Drago Puzigaća koji se priklonio Bradari i nastojanjima HDZ-a da ovaj zakon ne ugleda svjetlo dana.

Ivo Tadić iz hrvatskog kluba prethodno je rekao da stav o ovom zakonu treba pokušati usaglasiti imenovana komisija, a ako to rješenje ne bude postignuto, zakon će pasti.  Reagovali su delegati ostalih klubova, ističući da dva zahtjeva moraju biti ravnopravna i da niko ne smije uskratiti pravo delegatima da se izjasne i o zahtjevu Bošnjaka, što bi otvorilo mogućnost da se zakon uputi Ustavnom sudu FBiH.

Dopredsjedavajući Tufekčić naglasio je da Bradara sjednicu nije okončala u skladu sa poslovnikom, a potom se vodila rasprava da li nastaviti sjednicu i glasati o zahtjevu Kluba Bošnjaka. Slaviša Šućur naglasio je da će podržati šta god da se odlući, ali je ukazao na to da se daljnji rad i odlučivanje može osporiti jer upitno je može li se raditi bez kvoruma u hrvatskom klubu, čija su samo dva delegata bila trenutno na sjednici. Sekretar Doma Izmir Hadžiavdić potom je pojasnio da ne postoje propisi koliko delegata iz nekog kluba mora biti prisutno da bi se održala sjednica.

Ipak je odlučeno da Tufekčić nastavi voditi sjednicu koju je Bradara prekinula, pa su se prisutni delegati izjasnili o zakonu i on je dobio opću većinu. Međutim, pošto se o njemu odlučivalo po proceduri predviđenoj za vitalni interes, glasalo se i po klubovima. Klubovi Srba i Bošnjaka podržali su zakon, ali nije bilo potrebne većine glasova iz Kluba Hrvata, jer su na sjednici ostala samo dva delegata, i to oni koji ne dolaze iz HDZ-a. 

Po ovoj proceduri, zakon bi trebao biti upućen Ustavnom sudu FBiH na ocjenu. Ukoliko Sud ocijeni da zakon nije destruktivan po vitalni interes nekog naroda, zakon će se smatrati usvojenim.

Sjednica je okončana.