Ovim izmjenama i dopunama Krivičnog zakona, čije su usvajanje po hitnom postupku predložili delegati Denis Bećirović (SDP BiH) i Zlatko Miletić (samostalni delegat), bilo je predviđeno definisanje pojma mržnje kao pobude za izvršenje krivičnog djela. Bile su predložene i zatvorske kazne za one koji počine ovo krivično djelo poricanjem genocida i zločina protiv čovječnosti, dodjelom priznanja, nagrada i privilegija presuđenim ratnim zločincima, kao i dodjelom naziva javnom objektu po presuđenom ratnom zločincu.

VEZANI TEKST - Dom naroda PSBiH definitivno odbio dopune dva zakona čiji je cilj bio brža nabavka vakcina

No, za usvajanje nije bilo ni opće ni entitetske većine.

Prema stenogramu sa sjednice, koji je objavljen, vidljivo je i kako je koji delegat glasao i zašto ove dopune Krivičnog zakona, koje zabranjuju negiranje genocida, nisu prošle.

Protiv su glasali Dragan Čović, prvi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda i lider HDZ-a BiH, kao i delegati iz HDZ-a BiH Marina Pendeš i Bariša Čolak.

Protiv su bili i iz SNSD-a, i to Nikola Špirić, drugi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda, te delegati Lazar Prodanović, Dušanka Majkić i Sredoje Nović. 

Osim predlagača, "za" usvajanje izmjena i dopuna Krivičnog zakona kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida glasali su Bakir Izetbegović, predsjedavajući Doma naroda i lider SDA, te delegati Asim Sarajlić (SDA), Amir Fazlić (SDA) i Munib Jusufović (SBB).

Suzdržan je bio Mladen Bosić (SDS).

Rezultati glasanja