Zastupnički dom Federalnog parlamenta zasjeda na temu stanja u zavodima, između ostalih, govori se ponovo i o Zavodu Pazarić koji je goruća tema unazad dva mjeseca. 

Zastupnica Sabina Ćudić (Naša stranka), koja je objavila fotografije vezanih štićenika Zavoda, danas je u Parlamentu ponovo govorila o radu Zavoda Pararić, ali i drugih ustanova sličnog tipa i namjene. Između ostalog, ovog puta se podrobnije dotakla rada ministarstava i komisija čija je dužnost bila da nadgledaju i regulišu rad zavoda, pa i Pazarića. 

Nakon njenog izlaganja predsjedavajući Doma Mirsad Zaimović (SDA), replicirao je i poručio: 

-E sad ono čega se ja gnušam, kolegice Ćudić. Vi ste tek danas krenuli od početka. Vi ste tek danas krenuli od nadležnih ministarstava. Prošli put ih niste ni spomenuli. Niste ih spomenuli i da kažem javnosti zbog čega: Prošli put niste spomenuli ni direktora, ni ministarstva, nego ste spomenuli isključivo Upravni i Nadzorni odbor. Zato što je, pored ostalih, nadležan ministar iz SBB-a (Vesko Drljača) i Vi ste čuvali "šestorku" u Sarajevu! I sad Vas pitam: Zašto prošli put niste krenuli od od početka i pomenuli nadležna ministarstva. Niste ih niti jednom rječju spomenuli. Možete se Vi smijati koliko hoćete, ali ovo je sušta istina, da znate. I to je ono što je porazno u cijeloj ovoj priči - rekao je Zaimović. 

Predsjedavajući Zastupničkog doma je podsjetio da je cijela priča o Zavodu krenula iz Parlamenta i da to nije bila inicijativa Sabine Ćudić da se o ovome raspravlja.