U pitanju je 70-godišnji pacijent koji im je dovezen iz bolnice u Foči zbog gušenja i otežanog disanja usljed suženja disajnog prostora dušnika na dva milimetra u grudnom košu, a do kojeg je došlo zbog ekstremnog uvećanja štitne žlijezde.

- Najveći profesionalni izazov je bilo to što za ovakav slučaj nije moguće obezbjediti disajni put i nije bilo moguće uopšte uvesti pacijenta u opštu anesteziju što je dodatno otežavalo situaciju - naveli su u UKC RS-a.

Nakon detaljne analize slučaja, medicinski timovi su odlučili da se dekompresija dušnika i odstranjenje džinovske štitne žlijezde uradi u specijalnoj lokalnoj anesteziji na potpuno budnom pacijentu.

- Ovakav način operacija je već poznat kod različitih patologija vrata, ali u svjetskoj literaturi nije zabilježen ovakav pristup kod patologije grudnog koša i teško ugrožene disajne funkcije jer je riječ o operaciji ekstremno visokog rizika. Hitna operacija odstranjenja džinovske štitne žlijezde iz vrata i grudnog koša je urađena na budnom pacijentu uz konstantnu komunikaciju sa njim - saopćeno je iz ove zdravstvene ustanove.

Operacija i postoperativni tok su protekli bez komplikacija, a pacijent je bez disajnih tegoba i bilo kakvih posljedica otpušten na kućnu njegu već drugi dan poslije operacije.

Tim Klinike za torakalnu hirurgiju je predvođen načelnikom Markom Kantarom, a tim Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje doktorom Draganom Miloševićem. Ostatak tima su činili hirurški asistenti Miroslav Stranatić i Radomir Jerkić, instrumentarke Danka Kljajić i Panjak Nikolina, ljekari specijalizanti Vesna Vuković i Danila Štrbac i tehničar anestezije Aleksandar Karamanov.