Iako je danas pred zastupnicima izuzetno obiman dnevni red, počeli su sa radom u 10 sati, zatim su imali dvije pauze, jedna 20-minutna, a druga je trajala sat i 10 minuta i bila je to pauza za džumu.

Dok je zastupnik Haris Zahiragić postavljao pitanje u vezi s tačkom dnevnog reda, Amel Mekić, zastupnik, počeo je pljeskati kazavši kako Zahiragić opstruira rad, odugovlači sjednicu svojim izlaganjem.

- Ne znam zašto ove reakcije na pitanja – kazao je između ostalog Zahiragić te je nastavio sa postavljanjem pitanja.

- Ja znam da zastupnici mogu i na taj način izraziti svoj stav, ja sam u tom smislu veoma širokih i liberalnih shvatanja u smislu parlamentarizma. Dobacuju mi, prije svega ministar Delić (ministar privrede KS Adnan Delić, op. a.), molim vas upozorite ga da kad zastupnici postavljaju pitanja na ovakav način, nema potrebe pa ni pravo na ovaj način da dobacuje. Ukoliko takvu praksu uvedemo u Skupštinu KS, onda vjerovatno nikada niko moći govoriti.

Gospodine Deliću, Vi ste gost ovdje i molim vas tako se ponašajte, imate izbore, znam da nećete biti nosilac liste, iako ste to htjeli, uđite na listu, uđite na Skupštinu KS - kazao je Zahiragić na što ga je dopredsjedavajući Vibor Handžić upozorio da to nije poslovnička intervencija već provokacija.