- Obavještava se stanovništvo Fojnice, osobe koje beru borovnicu, da se strogo zabranjuje berba borovnica grebenom (češalj za borovnice). Kazna za počinjeni prekršaj je od 500 KM do 1.500 KM - obavijest je preduzeća Šumarija Fojnica.

Kako bi brže nabrali borovnicu, mnogi berači koriste metalne i drvene grebene ne vodeći računa da će time nanijeti štete ovom voću.