Tržišni inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove na graničnom prelazu (GP) Izačić je u toku redovnog pregleda pri uvozu, naložio laboratorijsku analizu pošiljke sušenog lista peršuna porijeklom iz Egipta.

Po dostavljenim nalazima prve analize i naknadno tražene superanalize, utvrđeno je da ispitani uzorak ne odgovara odredbama Pravilnika o začinima, ekstraktima začina i mješavinama začina, zbog povećanog sadržaja ukupnog pepela.

Shodno tome, uvoz kontrolisane pošiljke slušenog lista peršuna u količini od 1.100 kilograma je zabranjen i naređeno je vraćanje iste pošiljaocu, saopćio je FUZIP.