U postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirnica i hrane utvrđeno je da  nije ispoštovan temperaturni režim transporta (14°c) koji je naveden na Zdravstvenom certifikatu izdatom od nadležnog tijela Republike Turske, usljed čega je došlo do promjene organoleptičkog svojstva pošiljke, što je u suprotnosti s članom 8. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe ("Službeni list RBiH", broj: 2/92 i 13/94).

Shodno tome, uvoz kontrolisane pošiljke je zabranjen, a neispravna roba je propisno uništena na odlagalištu otpada, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.