U postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom predmeta opće upotrebe čije se carinjenje vrši na MC Mostar – Rodoč, uzeti su uzorci kontrolisanog proizvoda čijom je hemijskom analizom utvrđeno da ne odgovara odredbama Pravilnika o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće upotrebe koji se mogu stavljati u promet, saopćila je Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP).

Shodno tome, a u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, uvoz kontrolisane pošiljke ukupne težine 120 kg je zabranjen, te je naređeno njeno vraćanje pošiljaocu, odnosno uništavanje na propisan način u slučaju da povrat nije moguć.