- Pozivamo poslodavce da zaposle osobe sa invaliditetom, te da se uvjere u njihove sposobnosti i vještine. Osobe sa invaliditetom, koje će biti zaposlene kroz ovaj javni poziv, pozivamo da svojim radom i angažmanom osiguraju održivost svojih radnih mjesta - rekao je v.d. direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Riad Kremić.

Također je dodao da je u proteklom periodu održano više sastanaka s predstavnicima općina i gradova u FBiH kako bi se svim zainteresiranim približio rad Fonda, programi podrške, te načini apliciranja na javne pozive Fonda. U tu svrhu najavljene su i prezentacije na koje su pozvani predstavnici svih kantonalnih institucija, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ustanova, privatnih preduzeća, Udruženja poslodavaca, Privredne komore, Obrtničke komore, udruženja osoba sa invaliditetom, poslodavci, osobe sa invaliditetom, te svi ostali zainteresirani.

- Nažalost, veliki broj osoba sa invaliditetom je izvan tržišta rada upravo zbog iskustva otežanog zapošljavanja. Cilj javnih prezentacija je dati odgovore na pitanja, razjasniti nedoumice, pa čak i razgovarati o strahovima poslodavaca koji proizlaze iz nedostatka iskustva ili informacija što to zapravo znači zaposliti osobu sa invaliditetom - istakao je Kremić.

Naglasio je da Fond ostaje na raspolaganju predstavnicima lokalne samouprave na području cijele Federacije BiH, te da su spremni na transparentan način pružiti ekspertnu podršku kako bi svi zainteresirani mogli aplicirati na Javni poziv Fonda, a sve s ciljem unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Javni poziv bit će otvoren do 6. aprila ove godine, a pravo apliciranja imaju svi pravni subjekti s područja Federacije Bosne i Hercegovine. Podaci i informacije o načinima apliciranja, namjeni sredstava, te potrebnim uslovima nalaze se na web stranici Fonda (www.fond.ba), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.