Ova lokalna zajednica time je konačno dobila ovlaštenu osobu i mogućnost da prevaziđe probleme u funkcioniranju, nakon smrti načelnika Eseda Radeljaša.

V.d. načelnica Karahodža zahvalila se vijećnicima na ukazanom povjerenju uz obećanje da će raditi za dobrobit svih građana.

- Ova funkcija je velika čast, ali i odgovornost koje sam u potpunosti svjesna, posebno u ovoj nezavidnoj situaciji u kojoj se nalazimo. Ipak sve se može kada imate dobar plan i cilj i nadam se da ću u saradnji s Općinskim vijećem, nadležnim službama i uposlenicima općine raditi za dobrobit svih građana koji ovdje žive - kazala je Karahodža.

Izabrana v.d. načelnica je viši samostalni referent u Općini Foča u Federaciji BiH i u više navrata je bila i vjećnica u Općinskom vijeću.

Pored nje za tu funkciju je bio predložen i Muhidin Raščić aktuelni vijećnik za kojeg je po mišljenju CIK-a BiH na upit stručne službe vijeća, pojašnjeno kako je nespojivo istovremeno vršenje dužnosti općinskog vijećnika i vršitelja dužnosti općinskog načelnika.

Na današnjoj sjednici došlo je do smjene predsjedavajuće vijeća Alme Arslanagić (SDP). Većina u Općinskom vijeću je to obrazložila kršenjem procedura u vođenju sjednica, ali i Arslanagić to tvrdi za svoju smjenu i izbor novog predsjedavajućeg Mirze Bašića (SDA).

- Mi smo upozoravali da je procedura izvršena suprotno Poslovniku o radu vijeća i pokušali to pojasniti vijećnicima koji su inicirali smjenu odnosno Klubu SDA uz napomenu da nije izvršena povreda poslovnika na koju su se oni pozivali, ali donijeli su nelegalnu odluku - tvrdi Arslanagić.

Novoimenovani predsjedavajući Mirza Bašić smatra da je sve urađeno u skladu s poslovnikom.

- Mi smatramo da nema ništa sporno i da je sve urađeno u skladu s Poslovnikom. Nadamo se da ćemo svi zajedno raditi za dobrobit stanovnika ove općine, da se konačno stvari pokrenu s mrtve tačke - kazao je Bašić.

Općinsko vijeće Foča u Federaciji BiH danas je usvojilo i program rada, odluku o strukturi stalnih radnih tijela i zaduženje vršiocu dužnosti načelnika da u skladu sa zahtjevom CIK-a BiH uplati zahtjevana sredstva u svrhu održavanja prijevremenih izbora koji su u ovoj lokalnoj zajednici planirani 11. aprila.