Godinama unazad Općina Stari Grad ulaže sredstva u održavanje Aleje ambasadora, ali neodgovorni pojedinci i pored brojnih poziva na prestanak divljaštva i dalje uništavaju ovo šetalište. Na meti pojedinaca ponovo su se našle ploče sa imenima ambasadora koji su u prethodnom periodu zasadili lipe.

Služba za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad je već u februaru, ove godine izvršila obilazak Aleje ambasadora od Bentbaša do Darive i utvrdila da je uništeno šest ploča.

Tri kamene ploče su potpuno istrgnute iz svojih ležišta, dok su još tri oštećene do te mjere da je i njih potrebno zamijeniti. Jedna kamena ploča s imenom ambasadora nađena je uz obalu Miljacke, a jedna razbijena na travi pored zida.

Također, iz zemlje je istrgnuto i jedno stablo lipe. Utvrđeno je da je na nekoliko mjesta oštećen i kameni zid iznad kojeg se sade lipe, te da na zidu nedostaje određeni broj kamenih pločica. Do sada sanirano oko 70 kamenih ploča od planiranih 133.

Iz Službe su nam kazali da je u sklopu radova planirano kompletno uređenja ove popularne šetnice.

- U toku je zamjena oštećenih kamenih ploča s imenima ambasadora, a uporedo se radi i na redovnom proljetnom čišćenju, koje podrazumjeva uklanjanje otpada, šiblja i visokog rastinja - pojasnili su, te dodali da je do sada sanirano oko 70 kamenih ploča, od planiranih 130.

Za ove radove Općina Stari Grad Sarajevo izdvojila je oko 6.500 KM.