Naime, naglašeno je da "pripadnici srpskog naroda iz susjednih zemalja školuju se u Republici Srbiji pod istim uvjetima kao državljani Republike Srbije". Dalje, navodi se da "pripadnici srpskog naroda koji posjeduju dokumente Republike Srpske konkurišu bez nostrifikacije uz dostavljenje uvjerenja o državljanstvu".

"Kandidat svoju srpsku nacionalnu pripadnost potvrđuje izjavom ovjerenom na teritoriji općine u kojoj živi". I tako je u 21. vijeku uvjet za upis na fakultet nacionalna pripadnost. Sunovrat razuma.