Riječ je o sredstvima iz RFI aranžmana sa MMF-om, od nekih 200 miliona KM, a koji će pomoći kantonima u sanaciji stanja uzrokovanog koronavirusom.

- Kriterij raspodjele novca je broj stanovnika po kantonima, s tim da je za Bosansko-podrinjski i Posavski kanton puta dva. Također smo usvojili i prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava sa pozicije tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine - Općine i gradovi s prijedlogom teksta javnog poziva - rekao nam je Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka pitanja.