Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH primio je k znanju  Informaciju o Odluci o poskupljenju gasa, koju su sačinili Federalno ministarstvo trgovine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

U obrazloženju za korekciju cijene BH-Gas je naveo da od druge polovice 2018. godine ostvaruje gubitak na prodaji prirodnog gasa distributivnim poduzećima, jer je cijena koštanja kontinuirano viša od prodajne od 495 KM, koja je na snazi od 1. augusta 2017. godine. Zbog rasta kursa dolara i nabavne cijene plina, disparitet nabavne i prodajne cijene postaje sve veći.

Od 2016. do 2019. godine nabavna cijena gasa je povećana 100 posto, dok je u tom periodu Vlada FBiH smanjila cijenu za 40 posto.

Dva ministarstva u informaciji ističu i da cijena od 640 KM nije na historijskom maksimumu u FBiH, već je to bila u 2012./2013. godini, kada je iznosila 820 KM.

Aktualna Vlada FBiH je zatečenu cijenu od 754 KM korigirala na 495 KM, što je najveći zabilježeni pad cijene gasa u poslijeratnoj BiH. To potvrđuje da je Vlada FBiH poduzela sve aktivnosti da prvo smanji veleprodajnu cijenu prirodnog gasa i da je onda, zbog porasta ruske cijene, prilagodi tržišnim kretanjima i važećim ugovorom s isporučiocem Gazprom Exportom.

Pri tome se vodilo računa o socio-ekonomskim aspektima i poslovanju privrednog društva koje je u stopostotnom vlasništvu Vlade Federacije BiH, stoji u Informaciji.