- Na području TK sedam privrednih društava zapošljava osobe s inavliditetom i Fond ih redovno finansira. Dodijeljena su sredstva i za 15 osoba u TK koje su samostalno pokrenuli djelatnost, a podržavamo i tri organizacije. To je ukupno oko pola miliona KM - kaže Sabina Zubčević, rukovodilac Sektora za razvoj, pripremu i provedbu Fonda.

Pomoć firmama

Firma "13. mart" iz Tuzle zapošljava 15 ratnih vojnih invalida, a danas je potpisala još jedan ugovor s Fondom.

- Aplicirali smo Fondu po projektu za održivost postojećeg nivoa zaposlenosti i za razvoj preduzeća. Da nema Fonda, sumnjam da bismo opstali ove godine jer je situacija jako teška nakon godina pandemije. Invalidi su specifični radnici i traže poseban pristup, ali rad je za njih terapija i mi smo svi kao jedna porodica. Uspješni smo u svemu što radimo i sve stižemo - kaže direktor firme "13. mart" Božo Andrić.

Božo Andrić

Savez ratnih vojnih invalida TK koristi sredstva Fonda u stopostotnom iznosu, a žele uposliti još više ljudi pa predlažu da se izmijene propisi za dodjelu sredstava, da bi mogli aplicirati i invalidi koji imaju i nivo invaliditeta manji od 60 posto.

Borački Savez RVI

- Mi brojimo šest i po hiljada članova, a svi invalidi sa 60 posto više invaliditeta su zaposleni, penzionisani ili na neki način zbrinuti. Ukoliko bi granicu spustili na 50 posto, mi bismo imali još 370 ljudi koje bismo mogli zaposliti. Također, tražimo načine da se uključe i oni ljudi koji su se vratili u prijeratno mjesto boravka, odnosno entitet Republiku Srpsku - kaže predsjednik Saveza RVI TK Fahrudin Hasanović.

Sam Savez RVI ima tri zaposlena na koje redovno dobija refundaciju penzionog i zdravstvenog osiguranja i poreza.

- Aplicirali smo s projekatom za opremanje kancelarija i dobili smo devet hiljada KM, što je najveći iznos koji je dobila jedna organizacija boraca - ističe Hasanović.

Poslodavci u FBiH u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužni su na 16 zaposlenih zaposliti jednu osobu s invaliditetom, a ukoliko to ne učine, dužni su plaćati poseban doprinos u Fond.

- Fond posljednjih 10 godina pravi veoma dobre rezultate i imaju hiljade uposlenih invalida na prostoru FBiH. Imaju ozbiljan budžet i dosta dobrih projekata se može napraviti. TK ne povlači dovoljno sredstava i radit ćemo na tome - kaže ministar za boračka pitanja TK Zoran Blagojević.