Unsko-Sanski kanton – Pfizer, druga doza – 402, Pfizer, prva doza – 1.602, Sinopharm, prva doza – 1.000 vakcina.

Posavski kanton – Pfizer, prva doza – 324 vakcina.

Tuzlanski kanton – Pfizer, druga doza – 804, Pfizer, prva doza – 3.240, Sinopharm, prva doza – 10.000 vakcina.

Zeničko-dobojski kanton – Pfizer, druga doza – 600, Pfizer, prva doza – 2.436, Sinpoharm, prva doza – 19.430 vakcina.

Bosansko-podrinjski kanton – Pfizer, druga doza – 42, Pfizer, prva doza – 162, Sinopharm, prva doza – 1.368 vakcina.

Srednjobosanski kanton – Pfizer, druga doza – 402, Pfizer, prva doza – 1.602, Sinopharm, prva doza – 8.000 vakcina.

Hercegovačko-neretvanski kanton – Pfizer, druga doza – 444, Pfizer, prva doza – 1.779, Sinopharm, prva doza – 4.800 vakcina.

Zapadnohercegovački kanton – Pfizer, druga doza – 162, Pfizer, prva doza – 642 vakcina.

Kanton Sarajevo – Pfizer, druga doza – 858, Pfizer, prva doza – 3.420, Sinopharm, prva doza – 26.982, AstraZeneca, druga doza – 4.000 vakcina.

Kanton 10 – Pfizer, druga doza – 204, Pfizer, prva doza – 804 vakcine.

Kada se brojke saberu – za ovu sedmicu kantonima će za drugu dozu biti isporučeno 3.918, a za prvu dozu 16.002 Pfizer vakcina.

Kantoni će dobiti i 71.580 Sinopharm vakcina koje će biti utrošene za prvu dozu, te 4.000 AstraZeneca vakcina za revakcinaciju.

Ukupno će kantonima za ovu sedmicu otići 95.500 doza vakcina.

Podsjetimo, ranije je Faktoru iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH rečeno kako se distribucija vakcina vrši u skladu sa izraženim potrebama kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.