Kako su nam kazali u Radu, tačan iznos duga je 35.035.912 maraka. Od ukupnog duga građani su dužni 21 milion 239.203 marke, a firme (pravna lica) duguju 13 miliona 796.703 maraka.

Informacije o pojedinačnim dugovanjima firmi ne objavljuju, kao ni imena građana zbog zaštite ličnih podataka, ističu u KJKP Rad, ali dugovanja za odvoz smeća pokušavaju naplatiti na razne načine. 

- KJKP Rad je 2019. godine protiv neplatiša u kategoriji domaćinstava podnio 38.726 tužbi i 1.910 tužbi protiv raznih firmi, ustanova... Tužbe se obnavljaju krajem svake kalendarske godine. Kada tužbe postanu pravosnažne, teško se naplaćuju, pa se pokušavamo dogovoriti sa dužnicima. To se odnosi na reprogramiranje duga za fizička i pravna lica koji mogu izvršiti u saradnji sa KJKP Rad uz redovno izmirivanje obaveza za tekući period – rekao Mirsad Hošić, v. d. direktor KJKP Rad.