Novac je odobren u svrhu pružanja direktne finansijske podrške institucija iz Federacije BiH Odboru za obilježavanje 11. jula 1995. godine - godišnjice genocida nad Bošnjacima "Sigurne zone UN-a" Srebrenica, za programske aktivnosti koje se finansiraju preko budžeta Općine Srebrenica.

Za realizaciju ove odluke, koja stupa na snagu dan nakon objavljivanja u Službenim novinama FBiH, zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Generalni sekretarijat Vlade FBiH.