Nakon što je Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (vojnim stanovima), postavlja se niz pitanja, a jedno od njih je zašto Federacija mora plaćati naknade onima koji su napustili svoje stanove, otišli živjeti van BiH, dobili drugi stan, izgubili pravo na povrat stana u FBiH!? U Federalnom ministarstvu prostornog uređenja FBiH su nam kazali da su predložene izmjene zakona rezultat obaveze da se izvrše na deseci presuda Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u predmetima takozvanih vojnih stanova.

Pripadajuća kamata po viđenju

- Predloženo zakonsko rješenje je rezultat dugog usaglašavanja između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Ureda zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava. Odnosno, Komiteta ministara Vijeća Evrope i Odbora za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu - navodi nam Hamid Suljović, pomoćnik federalnog ministra prostornog uređenja za pravne, opće, finansijske i zajedničke poslove.

Prema predloženim rješenjima vlasnik vojnog stana koji je napustio Federaciju BiH i stekao negdje na prostoru bivše Jugoslavije novo stanarsko pravo, nema pravo na povrat stana, ali ima pravo na naknadu od FBiH u iznosu sredstava uplaćenih po ugovoru uvećanih za pripadajuću kamatu po viđenju.

- Naknada u ovom slučaju se odnosi samo na ona sredstva koja je nosilac prava iz kupoprodajnog ugovora uplatio prilikom zaključenja ugovora. Znači, samo povrat sredstva koja je uplatio - objašnjava Suljović.

Prema novim zakonskim rješenjima vlasnik vojnog stana koji nije stekao novo stanarsko pravo, umjesto upisa prava vlasništva po zaključenom ugovoru, ima pravo na naknadu od FBiH, utvrđenu u skladu sa članom 18. Zakona, umanjenu za amortizaciju po stopi od jedan posto godišnje.

- To je naknada koja predstavlja građevinsku vrijednost stana od 600 KM po m2 korigiranu koeficijentom položajne pogodnosti stana umanjenu za amortizaciju. Koeficijent utvrđuje mjerodavna vlada kantona u rasponu od 0,80 do 1,20 ovisno o zoni naselja u kojem se stan nalazi, opremljenosti naselja, spratnosti i drugih bitnih elemenata - pojašnjava nam Suljović.

Osigurati 5,25 miliona KM ili 15.000,00 KM po stanu

Naime, oko 350 osoba je koje nisu riješile stambeno pitanje u Srbiji i Crnoj Gori, za što bi u finansijskim sredstvima za primjenu ovog zakona trebalo osigurati cirka 5,25 miliona KM, ili u prosjeku 15.000,00 KM po stambenoj jedinici.

- Broj soba koje su stekle novo stanarsko pravo, a koje imaju pravo na povrat sredstava uplaćenih prilikom zaključenja ugovora, odnosno pravo na povrat uplaćenih sredstava je oko 400, što bi po procjenama Federaciju BiH finansijski koštalo oko 1.600,000 KM. (400 osoba sa prosječnim iznosom naknade od 4.000 KM ). Ukupno procjenjeni iznos neophodnih finansijskih sredstva potrebnih za provođenje ovako predloženog zakonskog rješenja bi iznosio cirka 6,8 miliona KM - navodi Suljović.