Vlada FBiH je danas izmijenila i dopunila Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, namijenjenih za podršku regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji BiH. Ovim izmjenama i dopunama je za nabavku komunalnog vozila JP Parkovi Mostar planirano 200.000 KM.

Za sufinansiranje projekata za unapređenje upravljanja komunalnim otpadom na području FBiH za izgradnju transfer stanica, zatvaranje nesanitarnih deponija, izgradnju reciklažnih dvorišta, sortirnica komunalnog otpada i postrojenja za pročišćavanje procjednih voda 241.069,70 KM.

Za podršku izradi glavnog projekta za uređenje deponija, izgradnju transfer-stanica, zatvaranja nesanitarnih deponija, te postrojenja za tretman otpada, procjednih voda i zaštitne ograde planirano je 100.000 KM Zavidovićima, 50.000 KM Žepču za nabavku komunalnog vozila, koliko i Mostaru za izgradnju lagune za prihvat procjedne vode na staroj deponiji Uborak.

Općini Ključ je dodijeljeno 100.000 KM za izgradnju ograde oko deponije Peći, Olovu 50.000 KM za nabavku buldožera za rad na sanaciji deponije Gradina, sarajevskoj općini Novi Grad 85.000 KM za izgradnju gasovoda u naselju Dobroševići, te 65.000 KM JP Park prirode Blidinje za opremanje i uređenje okolišnog edukacijskog i zdravstveno istraživačkog centra na Blidinju.

Izmjenama i dopunama je za podršku boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH, iz nadležnosti nižih nivoa vlasti, planirano 235.156,49 KM, a za interventna sredstva koja će biti korištena za projekte i programe zaštite okoliša 23.773,19 KM.