Štitkovac je, kao kadar Demokratske fronte, predložen za ministra zdravstva umjesto Rusmira Mesihovića koji je prije nekoliko dana podnio neopozivu ostavku na ovu funkciju. Njegovo imenovanje treba da potvrdi Skupština Kantona Sarajevo. 

Prim. dr. Nijaz Štitkovac rođen je u Žepi 25.5.1962. godine, a trenutno nastanjen u Vogošći.

Oženjen je, ima kćerku, sina i dva unuka. Osnovnu školu završio je u Žepi, gimnaziju u Rogatici, a Medicinski fakultet u Sarajevu 1987. godine. Iste godine počeo je raditi u Domu zdravlja u Rogatici, a ratno vrijeme provodi u svojoj rodnoj Žepi kao pripadnik Armije Bosne i Hercegovine radeći kao ljekar i obnašajući funkciju načelnika saniteta u Žepskoj brigadi i Ratnoj bolnici sve do pada enkalave, jula mjeseca 1995. godine.

Nakon rata radio je u Domu zdravlja Hadžići i 2002. godine završava specijaliazaciju iz otorinolaringologije.

Bio je zaposlen i u Domu zdravlja u Vogošći, a kasnije u Ilijašu gdje je u četvorogodišnjem mandatu obavljao dužnost direktora Doma zdravlja. Trenutno je zaposlen u Specijalističko-konsultativnoj službi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo u otorinolaringološkim kabinetima u Vogošći i Ilijašu.