Šef Službe za boračko-invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata, Senad Bešić, rekao je da je za ove namjene iz ovogodišnjeg budžeta izdvojeno 120.000 KM, te da je taj iznos isti kao i ranijih godina.

Bešić je dodao da je pojedinačni iznos sredstava 250 maraka te da su korisnici ovog prava, prilikom podnošenja zahtjeva, dužni Službi boračke-invalidske zaštite dostaviti dokaz o plaćenim udžbenicima nabavljenim za tekuću školsku godinu, saopćeno je iz Vlade Brčko Distrikta.

- Ova prava mogu da ostvare djeca poginulih boraca i RVI koji su redovno upisani u srednje škole i na visokoškolske ustanove - pojasnio je Bešić.

Istakao je da se ova prava ne odnose na osnovce jer je po zakonu osnovno obrazovanje besplatno u Brčko Distriktu, kao i na one koji ponavljaju školsku godinu, te da je gornja starosna granica korisnika 26 godina.

- Iskustva iz ranijih godina potvrđuju da je ova vrsta prava u opadajućem trendu. I zbog te starosne granice to pravo će biti prvo koje će biti ugašeno po prirodi stvari, jer u kratkom periodu više neće biti podnosilaca zahtjeva - rekao je Bešić.

Na današnjoj sjednici primljena je k znanju i informacija Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju o projektu koji Evropska unija finansira, a British Council u Bosni i Hercegovini sprovodi, koji se odnosi na stipendiranje mladih državnih službenika („EU Scheme for Young Professionals in BiH“).

Cilj Projekta je, kako se navodi, da ojača kapacitete mladih državnih službenika koji rade na poslovima EU integracija i da, na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, poveže odjeljenja koja se bave EU integracijama.

Članovi Vlade usvojili su i Nacrt prijedloga odluke o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove u Brčko distriktu BiH i to Univerziteta "Privredna akademija" Brčko, kao i Nacrt prijedloga odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja ove visokoškolske ustanove.

Usvojene su i izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je i zaključak kojim je dala pozitivno mišljenje na tekst Prednacrta pravilnika o homologaciji vozila. Navedeni prednacrt pravilnika je pripremljen od strane Odjeljenja za javne poslove s ciljem unapređenja zakonodavnog okvira kojim je uređena predmetna oblast.

Članovi Vlade su usvojili i Prijedlog odluke o kriterijima za dodjelu novčanih nagrada za studente generacije prvog ciklusa studija.

Vlada je danas na 83. redovnoj sjednici dala saglasnost na Izvještaj o radu Razvojno – garantnog fonda Brčko Distrikta BiH za 2019. godinu, stoji u saopćenju.