Od ukupnog iznosa, 284.040,20 KM se raspodjeljuje za finansiranje 128 programa i projekata iz oblasti promoviranja kulture.

Sredstva od 291.100 KM namijenjena su za finansiranje 108 programa i projekata namijenjenih promicanju razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

Federalno ministarstvo kulture i sporta će, najkasnije u roku od 30 dana, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava korisnicima.

- Obaveza korisnika je do 31.decembra 2022. godine Federalnom ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava. Ukoliko to ne učine, ili sredstva utroše suprotono propisanim kriterijima, dužni su ih vratiti na zahtjev resornog ministarstva - saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.