Zanimalo nas je na šta će konkretno FIPA utrošiti ovih 1,2 miliona KM.

- U planu rada za 2021. godinu FIPA je predvidjela posjete stranim kompanijama u Njemačkoj i Skandinaviji, međutim provedba ovog plana zavisit će uveliko od situacije s pandemijom koronavirusa. S obzirom na dinamiku poboljšanja situacije kako u BiH tako i u svijetu, vrlo vjerovatno će ove aktivnosti biti i odgođene za naredni period – odgovorili su iz FIPA-e.

Podsjetili su da su i oni trenutno na privremenom finansiranju, s obzirom na to da još nije usvojen budžet institucija BiH za 2021. godinu, što znači da raspolažu sredstvima kojima su rapolagali prošle godine, te su naveli da iznos od 1.258.000 KM predstavlja cjelokupan budžet Agencije (tekući izdaci i materijalni troškovi) za 2020. godinu.

- U posljednjih nekoliko godina, kao i tokom 2019. i 2020.godine značajno je smanjen budžet FIPA-e. Ranije kada je FIPA raspolagala značajnijim sredstvima namijenjenim za promociju zemlje i investicijskih mogućnosti BiH u inostranstvu, rezultati u privlačenju stranih investitora su bili mnogo bolji – tvrde iz FIPA.

Iz Programa rada Vijeća ministara za 2021.

Ipak, konkretnije odgovore od ovih o tome na šta su mislili utrošiti 1,2 miliona KM, pronašli smo u Programu rada FIPA-e za 2021. godnu.

Tako će im za učestvovanje i suorganizaciju događaja, posjete stranim kompanijama, sajmove, konferencije, okrugle stolove u BiH i inostranstvu, ocijenili su, trebati 358.440 KM. Za identificiranje investicijskih potencijala trebaju 135.960 KM, organizovanje sastanaka radi prikupljanja informacija o potencijalnim projektima 135.960 KM, za kontakte sa investitorima 333.720 KM, a za promotivni materijal 271.920 KM.

Da bi identificirali prepreke za investiranje i predložili mjere za poboljšanje, FIPA treba 478.800 KM.

FIPA u svom programu navodi da će organizirati "posebne događaje", između ostalog sa fokusom na zemlje najveće investitore u BiH, "na kojima će diskutovati sa relevantnim predstavnicima vladinog i nevladinog sektora u BiH".

Planira investicijske događaje i sajmove gdje epidemiološka situacija bude dozvoljavala.

A kada uspostave kontakt i pobude interes za dolazak u BiH, nastavit će organizovati posjete kroz organizaciju sastanaka sa relevantnim institucijama, vlasnicima projekata...

Planiraju posjetu najmanje dva međunarodna sajma, a nastojat će osigurati i štand.