Ovom odlukom utvrđuju se projekti koji će se finansirati putem ovog programa, a riječ je o izgradnji i rekonstrukciji gradskog autoputa u iznosu od 8.514.659,24 KM i 1. transverzale u iznosu od 6.485.340,76 KM, oba u Sarajevu.

Implementator izgradnje i rekonstrukcije gradskog autoputa u Sarajevu je JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, a namjena sredstava za ovaj projekt u iznosu od 8.514.659,24 KM je za građevinske radove izgradnje autoputa i izmještanja željezničke infrastrukture i nadzor.

Implementator izgradnje i rekonstrukcije 1. transverzale u Sarajevu, dionica II Bare - tunel Kobilja Glava - Hotonj je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, a namjena sredstava za ovaj projekt u iznosu od 6.485.340,76 KM je za građevinske radove.

Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija, JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti, saopćila je Vlada FBiH.