Broj noćenja domaćih turista povećan je za 12,3 posto, dok je broj noćenja stranih turista viši za 73,3 posto u odnosu na isti period 2021. godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 37,2 posto dok je 62,8 posto učešće stranih turista.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije (14,6 posto), Hrvatske (12,5 posto), Njemačke (5,5 posto),
Ujedinjenih Arapskih Emirata i Slovenije (sa po 5,4 posto) te Turske i Saudijske Arabije (sa po 4,8 posto), što je ukupno 53 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 47 posto noćenja.

Po dužini boravka turista u BiH, na prvom mjestu je Kuvajt sa prosječnim zadržavanjem od 3,8 noći, Irska sa 3,2 noći, Francuska sa 3,1 noći i Ujedinjeni Arapski Emirati sa tri noći.

Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja ostvaren je u hotelima i sličnim smještajima sa učešćem od
93,4 posto, navodi se u saopćenju Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine.