Vrijednost projekta iznosi 124.000 KM, a sredstva su izdvojena iz ovogodišnjeg budžeta Općine Centar. Kako je planirano projektom, stari oštećeni asfalt će biti uklonjen, nakon čega će biti postavljen novi, navodi se u saopćenju Općine Centar. 

Ugovoreni rok za izvođenje radova je 30 dana. Na ovoj dionici pored novog asfalta bit će urađena zamjena i nivelacija oštećenih uličnih slivnika, šahtova, šibera i hidranata. Nakon polaganja asfalta postavit ćemo i nove ležeće policajce, naveli su iz građevinske firme Grakop. 

- Ovo je nastavak sanacije cestovne infrastrukture na području ove lokalne zajednice. U proteklom periodu saniran je veliki broj saobraćajnica, a ovakav intenzitet će biti nastavljen i ubuduće - kazao je načelnik Ajnadžić, prilikom obilaska gradilišta.