Da li je samo pandemija koronavirusa uzrok smanjenja broja diplomiranih studenata, ili je problem dublji, prokomentirao je Elvis Fejzić, prodekan za nastavu Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

- Kada je u pitanju procenat onih koji su diplomirali u 2020. godini evidentno je da se ovdje radi o jednoj povezanoj okolnosti. Evidentno je da je prethodnih godina na prvi ciklus studija upisano manje studenata nego u ranijim studijskim godinama. I u situaciji gdje mi upisujemo manje studenata na prvu godinu prvog ciklusa, ili prvu godinu drugog ciklusa, logično je onda da će biti manje studenata koji će apsolvirati prvi i drugi ciklus studija - kazao je Fejzić.

Uzrok zašto je smanjen broj ljudi koji se odlučuje da studira je, kako dodaje, iseljavanje i potraga posla na drugim tržištima, posebno u zemljama EU, a onda i teška materijalna situacija.

- Ne bih to pripisivao koroni, jer je u uvjetima online nastave liberaliziran proces ocjenjivanja, tako da bi to trebalo povećati broj onih koji su diplomirali – dodaje Fejzić.

Navodi da i narednih godina možemo očekivati smanjen broj diplomaca.

- Pored iseljavanja i teške finansijske situacije, niža je i stopa nataliteta, broj novorođene djece, i sve to će itekako uticati na broj studenata. Konkretno, na Političkim naukama, nismo imali većih oscilacija, brojke su dosta slične prethodnim godinama – ističe Fejzić.

Faruk Dević, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu kaže da je pandemija koronavirusa ipak prouzrokovala smanjen broj diplomiranih studenata, ali i onih koji su upisali prvi ili drugi ciklus studija.

- Znamo da je dosta štete, kako finansijske, tako i ekonomske učinjeno studentima i njihovim roditeljima, te je veliki broj studenata doveden u poziciju gdje je upitna mogućnost plaćanja školarina. Nažalost, to je samo jedan dio cjelokupne te zagonetke sistema koji ne uči studente da se bore za svoju domovinu, odnosno sistem se degradirajuće odnosi prema studentima - rekao je Dević.

Naučno nastavni proces je, kako dodaje, otežan pogotovo u posljednjem periodu, i to vodi do demotiviranja studenata, odnosno demotiviranja srednjoškolaca koji planiraju da upišu fakultet, te se zbog toga i odlučuju da upisuju fakultete u Evropi, a koji su po stepenu zaštićenosti studenata i studentskih prava na mnogo višem nivou nego što je to u BiH.

- Stvar koju ne smijemo zaboraviti jeste korupcija unutar obrazovanja. Ta korupcija se može uvidjeti kroz niz dešavanja koja uključuju nažalost i primoravanje studenata da kupuju knjige koje su iznimno visokih cijena, kako bi mogli pristupiti ispitima. To su stvari o kojima mi moramo pričati obzirom da se studenti tako demotiviraju i to dovodi do takve statistike – veli Dević.

Također, cijene školarina, koje su iznimno visoke, tvrdi Dević, uzrok su zašto je samnjen broj studenata ali i onih koji su diplomirali.

- Cijene su iznimno visoke posebno u pandemijskom periodu kada smo očekivali da će se desiti podrška, odnosno pomoć studentima kako ne bi bili dovedeni u sitiuaciju da moraju pauzirati ili prekinuti svoje školovanje. Do tog smanjenja školarina nije došlo – tvrdi Dević.