Zastupnik Safet Kešo (SDA) je rekao kako nema potrebe za donošenje zakona po hitnoj proceduri.

- U dopisu stoji da je rok do kada se treba donijeti zakon novembar 2024. godine!? U svojim aktima ste priznali da nema racionalne opravdanosti da se o zakonu raspravlja po hitnoj proceduri. Ne vidim potrebu da se ne razmatra u redovnoj proceduri - rekao je Kešo.

Jasmin Emrić (NES) je kazao kako predloženi zakon ne ispunjava zahtjev za hitnost.

Branislav Borenović (SDS-PDP) je rekao kako ovaj zakon predstavlja klasičan prijenos nadležnosti.

Njegovim riječima se usprotivila zastupnica Sanja Vulić (SNSD) zatraživši i obrazloženje zakona resornog ministra Staše Košarca (SNSD). Pošto se Košarac nije obratio prisutnima, predsjedavajući Marinko Čavara (HDZ) je prešao na narednu tačku dnevnog reda. Ponovo se za riječ javila Vulić zaprijetivši da ukolio Košarac ne dobije riječ i ne obrazloži zakon o vinu da će njen klub napustiti sjednicu.

- Predstavnik predlagača zakona dužan je da prisustvuje sjednici, da obrazloži zakon. Mi svakodnevno kritikujemo ministre što ne dolaze. Imam utisak da ste namjerno ovo uradili zato što sam iskritikovala vašu ministricu Bošnjak pa vi ministru SNSD-a ne date riječ.

Ukoliko ne nađete poslovničku mogućnost i ne date mogućnost da ministar Košarac obrazloži prethodni zakon, moj klub napušta sjednicu i vi glasajte kako hoćete i objašnjavajte (Johannu, šefu Delegacije EU-a u BiH) Sattleru zašto je to tako i Evropskoj uniji. Denis Zvizdić ovakav presedan nikada nije uradio. To što vi niste vidjeli Stašu, to nije moj problem - kazala je iznervirano Vulić i dodala:

- Nije u školskoj klupi da digne ruku. Ne bude li ministar dobio riječ nećemo se vratiti na sjednicu. Čovjek je cijeli dan tu. Nije došao da gleda boju vaše kravate ili da gleda nas kako smo se sredili. Ne date da obrazloži zakon. Tražim pauzu pola sata.

Potom je pozvala članove kluba da izađu.

Čavara je kazao kako je Košarac imao mogućnost da obrazloži zakon prije rasprave, ali da nije iskazao potrebu za tim. Potom je dao pauzu pola sata.

Nakon pauze Vulić je kazala kako je evropski put bitniji od postupaka predsjedavajućeg Čavare.

- Da je riječ o drugom zakonu, da nije evropski, ne bismo se vratili na sjednicu - rekla je Vulić.