Radi se o proceduri koja se pokreće uslijed činjenice da u 2021. godini većem broju članova VSTV-a istječe mandat, saznaje Fena u toj instituciji. Naime, u periodu od januara do septembra 2021. godine mandati istječu članovima VSTV-a – Amili Kunosić, Goranu Nezireviću, Dragomiru Vukoju, Selimu Karamehiću, Mahmutu Švraki i Berini Alihodžić.

U dnevni red sjednice uvrštena je i Informacija o Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u BiH, kao i Informacija u vezi sa izmjenama i dopunama Poslovnika VSTV-a.

Istovremeno, na dnevnom redu su - Informacija o budžetu VSTV-a BiH za 2020. godinu, te izrada Pravosudne informaciono-komunikacione strategije u BiH, kao i Izvještaj o provođenju preporuka Evropske komisije za VSTV-a BiH i pravosuđe BiH.

Članovi VSTV-a razmatrat će Izvještaj o provođenju Plana integriteta VSTV BiH za 2019. godinu, Revizorski izvještaj implementacije Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužitelja, Informaciju o pripremi Finalnog izvještaja o realizaciji Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije i Izvještaj o provedenim finansijskim revizijama u toku 2020. godine.

Planirano je i razmatranje Prijedloga srednjoročnog plana rada VSTV-a BiH za period 2021-2023. godine i Informacije o radu Ureda disciplinskog tužioca VSTV BiH za drugo tromjesečje 2020. godine.

Također, planiran je izbor novog predstavnika VSTV-a u sastav Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (Projekt Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH – IPA 2017)

Članovi Vijeća će se očitovati o Projektu za unapređenje poslovne klime kroz brže rješavanje privrednih sporova u BiH, prijedlogu dodatnih aktivnosti kao odgovoru na COVID-19, projektu Svjetske banke (WB).