S obzirom na to da je Tegeltijina ostavka otvorila brojna pitanja u tehničkom i formalnom pogledu, članovi VSTV-a su iznijeli vlastite stavove u vezi s procedurama koje slijede, a koja se tiče izbora novih članova i rukovodstva ovog regulatornog tijela, u skladu sa Zakonom o VSTV-u BiH i Poslovnikom.

U vezi s tim, predočeno je i mišljenje Pravnog odjela VSTV-a uz detaljno navođenje zakonskih odredbi koje se odnose na novonastalu situaciju i i njene pravne konsekvence.  

Mišljenje tog odjela je da se nakon ostavke predsjednika VSTV-a treba pristupiti izboru novog rukovodstva, koje je ovlašteno za zastupanje te institucije prema trećim osobama, a sve radi preduprijeđivanja pravnog vakuuma koji bi nastao, ukoliko se to ne učini.

U nastavku rasprave o toj tački dnevnog reda na sjednici kojom nakon napuštanja sjednice predsjednika u ostavci, predsjedava potpredsjednica VSTV-a BiH Sanela Gorušanović - Butigan mogla su se čuti različita mišljenja i tumačenja, bez konsenzusa o načinu na koji bi nova situacija mogla biti prevaziđena.    

Brojna su pitanja karakterizirala nastavak rasprave, od toga kako prevazići nastalu prazninu i ko će zakazivati sjednice, do toga ko će biti potpisnik uime VSTV-a…

Mišljenja članova VSTV-a su podijeljena, između ostalog, "u igri" su varijante da se predsjednik VSTV-a bira danas na sjednici ili da se ovlasti osoba koja bi bila potpisnik uime Vijeća.

Budući da nije bilo saglasnosti u vezi s predočenim modalitetima ponovno je data pauza zasjedanja u kojoj bi Pravni odjel dodatno razmotrio moguća rješenja.