Donaciju će koristiti Jedinica za specijalnu podršku SIPA-e (JSP).

Ova oprema omogućit će Jedinici za specijalnu podršku SIPA-e da ispuni svoju važnu misiju pružanja zaštite građanima Bosne i Hercegovine.

- Sjedinjene Države su snažno posvećene vladavini prava i sigurnosti u BiH. Američka ambasada smatra da je mandat SIPA-e za borbu protiv korupcije jedan od njihovih najvažnijih zadataka. To ostaje jedno od najizazovnijih pitanja za sigurnosnu zajednicu, kao i jedan od primarnih razloga zašto mladi ljudi u Bosni i Hercegovini razmatraju odlazak iz zemlje dok planiraju svoju budućnost. Ostajemo duboko posvećeni borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini i u regiji - naveli su iz Ambasade SAD-a u BiH.

Ambasador Nelson ovom prilikom je kazao da "danas obilježavamo poseban trenutak u dugogodišnjoj saradnji između Vlade SAD-a i SIPA-e.

- Kao vodećoj državnoj agenciji za provođenje zakona u BiH, Vlada Sjedinjene Američke Države posvećena je pružanju podrške SIPA-i u njenim aktivnostima na efikasnoj borbi protiv terorizma, korupcije i organizovanog kriminala. Podrška Vlade SAD dolazi posredtsvom brojnih agencija – Federalnog biroa za istrage, Ministarstva pravde, Ministarstva odbrane i Ministarstva vanjskih poslova. Iz našeg iskustva, znamo da je međuagencijska saradnja od presudne važnosti za efikasnu borbu protiv terorizma i ostalih vidova kriminala - kazao je Nelson.

Dodao je da su on i direktor SIPA-e Darko Ćulum imali priliku danas razgovarati o tome koliko je takva saradnja važna i za sigurnosne institucije Bosne i Hercegovine.

- Želim zahvaliti direktoru Ćulumu i njegovom timu u SIPA-i na njihovoj predanosti u borbi protiv kriminala, korupcije i terorizma u Bosni i Hercegovini. Izuzetno mi je drago da je Vlada SAD mogla osigurati ovu investiciju, u formi opreme koja je donirana, koja će im imogućiti da ispune svoju misiju zaštite građana i svog osoblja - kazao je Nelson.

Ćulum je izrazio zadovoljstvo zbog posjete ambasadora Nelsona SIPA-i, gdje ga je Ćulum, kako je kazao, upoznao sa nadležnostima i organizacijom rada Državne agencije za istrage i zaštitu.

- Moram da kažem da Ambasada SAD-a pruža velliku pomoć Držvnoj agenciji za istrage i zaštitu. I do sada je bilo puno obavljenih obuka i seminara u cilju osposobljavanja i jačanja kapaciteta Državne agencije za istrage i zaštitu, a sve u cilju naše uspješne borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije, privrednog kriminala i na kraju, što je naš prioritet, naravno terorizma - kazao je direktor SIPA-e.