Donacija obuhvata testove na COVID-19, pandemijske komplete (zaštitno odijelo, maska, rukavice), dezinficijense i bakticide te beskontaktne termometre.

Ta donacija je sastavni dio projekta podrške zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini, u odgovoru na pandemiju COVID-19. Projekt je razvilo Partnerstvo za zdravlje, uz podršku entitetskih ministarstava zdravstva i Odjela za zdravstvo Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

- Projekt nam omogućava donaciju testova i zaštitne opreme zdravstvenim ustanovama u tri grada u Bosni i Hercegovini, koji su potpisnici "Pariške deklaracije" i sa kojima smo sarađivali u pripremi projekta - navode iz Partnerstva za zdravlje.

Udruženje Partnerstvo za zdravlje pokrenulo je i izgradnju web platforme za zdravstvene profesionalce angažirane u borbi protiv COVID-19. Na toj platofrmi bit će dostupni stručni savjeti kompetentnih epidemiologa, infektologa i stručnjaka za organizaciju zdravstvenog sistema. Početak rada platforme planiran je za februar.

Partnerstvo za zdravlje je nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu, posvećena razvoju znanja i vještina o zdravlju kroz edukaciju i treninge profesionalaca, kao i pomoći institucijama da izgrade kapacitete i postignu održivi napredak u kvaliteti pružanja esencijalnih zdravstvenih usluga.

Donacija najavljena za petak dio je regionalnog SoS projekta, koji finansira Globalni Fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (TGF).